+32 (0) 474 987 927 info@winsomelifestyle.com

Privacybeleid

Privacybeleid

WINSOME LIFESTYLE

Zakelijke & Persoonlijke Conciërgediensten & Lifestyle Management
PRIVACYBELEID

WINSOME LIFESTYLE verbindt zich ertoe alle gegevens te beschermen die zij aangaande uw persoon verzamelt. Wij hechten heel veel waarde aan de privacy van onze klanten.

In onderhavig privacybeleid is opgenomen welke persoonlijke gegevens WINSOME LIFESTYLE verzamelt en de manier waarop zij deze informatie gebruikt.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u een beroep doet op de diensten van WINSOME LIFESTYLE. Deze informatie omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, betalingsgegevens, creditcardgegevens en factureringsadres.

Wij zijn er ons van bewust dat het om gevoelige informatie gaat. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden uitsluitend door WINSOME LIFESTYLE gebruikt.

Wij bewaren gegevens omtrent lopende en afgeronde opdrachten van onze klanten alsook de feedback die we over of van onze klanten en leveranciers ontvangen.

Toegang tot informatie

De door WINSOME LIFESTYLE verzamelde persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers liggen ter inzage van de betreffende personen en WINSOME LIFESTYLE verplicht zich ertoe deze gegevens te corrigeren indien nodig.

Op verzoek van de klant of leverancier verwijderen wij alle persoonlijke gegevens uit onze databank indien de betreffende klant of leverancier hier om vraagt.

Verzoeken tot inzage van de persoonlijke gegevens of de verwijdering ervan moeten ofwel schriftelijk gericht worden aan WINSOME LIFESTYLE, Rue Ma Campagne 20, 1410 Waterloo, ofwel via e-mail gestuurd worden naar volgend adres: info@winsomelifestyle.com.

Gebruik van informatie

WINSOME LIFESTYLE gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de oorspronkelijk vermelde doeleinden.

WINSOME LIFESTYLE verplicht zich ertoe de persoonlijke gegevens, om welke reden ook, niet bekend te maken, te gebruiken, te verstrekken of te verkopen aan derden behalve aan de leveranciers en andere derde partijen die hiervan op de hoogte dienen te zijn om namens WINSOME LIFESTYLE diensten te kunnen verlenen, behalve in de bij wet vereiste gevallen.

Cookies

WINSOME LIFESTYLE maakt geen gebruik van cookies. Indien wij echter in de toekomst zouden beslissen om cookies te gebruiken, dan zullen wij onze klanten en leveranciers hiervan 30 dagen van tevoren in kennis stellen via e-mail.

 

Instemming

Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden en gebruik te maken van de door WINSOME LIFESTYLE verleende diensten, gaat u ermee akkoord dat WINSOME LIFESTYLE uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt voor bovenvermelde doeleinden en voor elk ander doeleinde dat wij redelijkerwijze noodzakelijk achten voor het verlenen van correcte diensten overeenkomstig onze algemene voorwaarden.

In geval dat WINSOME LIFESTYLE wijzigingen aanbrengt in haar privacyverklaring, zal zij alle klanten en leveranciers hiervan 30 dagen voor de wijzigingen van kracht worden in kennis stellen via e-mail.

Indien u met betrekking tot de door WINSOME LIFESTYLE verleende diensten vragen of opmerkingen hebt, gelieve ons dan te contacteren door een brief te richten aan Rue Ma Campagne 20, 1410 Waterloo of een e-mail te sturen naar info@winsomelifestyle.com.